Implantat

Hela den moderna implantatindustrin inom tandvården bygger på en svensk upptäckt av Professor Per-Ingvar Brånemark och effekten av denna innovation blev enorm världen över. Modeordet för modern tandvård av idag är att arbeta minimalinvasivt. Vad betyder detta? Jo, vi vill inte skada den levande vävnaden med våra ingrepp utan vi arbeta så skonsamt som det bara går.

Tidigare när en tand gick förlorad fick man antingen leva med sin tandlucka eller slipa ner granntänderna för att göra en bro. Ofta var det relativt friska tänder som fick användas som brostöd och i 15% av fallen klarar inte nerven av belastningen med rotfyllning som följd.

Nu efter mer än 30 års implantatbehandling finns möjlighet till att ersätta tandförluster på ett skonsamt sätt som inte var möjligt tidigare.

Vi kan ersätta enstaka tandförluster med ett sk singelimplantat.
Vi kan göra broar som ersätter två eller flera tänder.
Vi kan ge helprotespatienter nya fasta tänder.
Vi kan ge den gamla protesen ett bättre fäste genom att tillsätta två skruvar som gör att det sitter tryggare och bättre.
Men framför allt kan vi informera. Det finns ett stort material för den intresserade: Broschyrer filmer och interaktiva program.

Vad kostar det?
Att ersätta en tand är inte dyrare än att framställa en sk treledsbro. Vi hamnar alltså mellan tio och femton tusen kronor högt räknat. En hel käke kostar runt 30-40 tusen kronor grovt räknat. Varje fall är unikt och det bästa är att undersöka tänderna och begära ett kostnadsförslag. Kolla noga priserna med oss. Du kan hitta billigare implantat hos någon annan och du kan hitta dyrare. Jag arbetar enbart med material av högsta kvalitet och då helst från svenska ASTRA.

Är det någon vits att satsa så mycket på sina tänder?

Det handlar om livskvalitet. Känslan av att ha friska fasta tänder upplevs av många som värdefullt och något som höjer känslan av välbefinnande. Ännu bättre blir det när man vet att prognosen för behandlingen är mycket god. Man får räkna med att implantaten sitter livet ut och att tandvårdskostnaderna på sikt blir lägre.

Från ax till limpa!

Vi tar hand om hela implantatbehandlingen från första konsultationen, genom operationen fram till den färdiga implantatbehandlingen.
Vi samarbetar med Länssjukhuset i Kalmar för 100% patientsäkerhet. De avancerade röntgenundersökningar som jag behöver för min planering utförs i Kalmar, Stockholm och Oskarshamn.

De flesta fallen opereras av mig i Mönsterås och de mer komplicerade tar övertandläkare Karin Högström Länssjukhuset Kalmar hand om. Vi har en mycket smidig arbetsgång med mycket högt ställda krav på ett bra slutresultat.

Veta mera?

Sommaren 2008 fick vi en ny Tandvårdsreform som radikalt minskar priset på dyr tandvård. På kostnader över 15 000:- bidrar staten med 85% av beloppet. Detta gör att implantatvård nu blir billigare för alla. I september 2014 blev det än mer förmånligt. Mitt råd är att ta kontakt med mig så att vi får träffas för en undersökning. Först då kan vi se om det finns möjlighet att återigen få fasta tänder.

Ett typfall.

Det svåraste för många äldre är att ha en lös protes i underkäken. Just i underkäken är det lättast att få fasta tänder igen. Lösningen blir då ofta fyra implantat i underkäken och ovanpå detta en fast bro. Man kan även tänka sig att behålla sina gamla proteser, men förbättra fästet avsevärt med två eller flera implantat.

Så här gör vi:

En mycket noggrann undersökning av mig i Mönsterås.
Röntgen tas på Länssjukhuset i Kalmar eller Oskarshamn.
Vi sätter in implantatskruvarna i Mönsterås eller Kalmar.
Skruvarna läker fast. Olika länge på olika ställen i munnen.
Vi framställer den färdiga bron.
Vi ses sedan på efterkonroller.
Ett realistiskt mål.
Räkna med en total behandlingstid på 1-1½ år från första besöket till att bron sitter på plats

Besök gärna:

somnaturligatander.se

astratechdental.se

1177.se