Jourtandvård

Ring Hans Ankarblom på nedanstående telefonnummer om du är vår patient och får akuta tandproblem. Försök alltid att ringa mig innan du ringer jourtandläkare, så kan jag ge Dig den bästa servicen!

Hem: 049913425. Mobil: 0736426104

Om jag inte svarar:

-> Ring Oskarshamns Sjukhus 0491 – 78 26 60 eller 112 för info om vem som har jouren.

-> Sjukvårdsrådgivningen 1177 för allmänna sjukvårdsfrågor